Informacje ogólne
08.05.2008.

 

Image Osiedle Skorosze VIII jest ósmą inwestycją PIB EBEJOT Sp. z o.o., która składa się z czterech budynków wielorodzinnych (G1, G2, G3, G4) i choć teren wokół budynków wyznacza wspólne ogrodzenie, budynki G1 i G2 oraz G3 i G4 tworzą dwie niezależne Wspólnoty Mieszkaniowe.

Wspólnota Mieszkaniowa Dzieci Warszawy 25A i 25B składa się z dwóch budynków o łącznej powierzchni użytkowej (lokale mieszkalne + pomieszczenia przynależne, tj. piwnice, komórki): 22 872,4 m2 , co stanowi 228 724 udziałów. Łącznie budynki nasze posiadają 391 lokali.

Budynek Dzieci Warszawy 25A (G1) posiada 174 lokale, jego powierzchnia to 10 001,9 m2, co daje 100 019 udziałów.

Budynek Dzieci Warszawy 25B (G2) posiada 217 lokali, jego powierzchnia to 12 870,5 m2, co daje 128 705 udziałów.

Dla tej nieruchomości (grunt oraz posadowione na nim budynki oznaczone symbolami "G1" i "G2"), Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1M/00003348/6.

Wspólnota mieszkaniowa, zgodnie z ustawą o własności lokali z 24 czerwca 1994 r. wraz ze zmianami, powstaje w momencie podpisania dwóch dokumentów:

  • pierwszego aktu notarialnego - umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu,
  • umowy zarządu nieruchomością wspólną.

 

Umowy te (obydwie w formie aktów notarialnych) zostały podpisane dnia 16.04.2007 w kancelarii notarialnej przy ul. Jagiellońskiej 6 lok. 15 w Warszawie w godzinach popołudniowych. Załącznikami do umowy zarządu są tabela opłat miesięcznych ze stawkami liczonymi na 1 udział w nieruchomości i opis poszczególnych pozycji tabeli. Powyższe dokumenty znajdują się w dziale Wspólnota --> Dokumenty.

Dnia 18.04.2007 wspólnocie został nadany numer REGON, został złożony wniosek do Urzędu Skarbowego o nadanie numeru NIP, a następnie w banku BPH zarząd złożył wniosek o prowadzenie rachunków wspólnoty; umowa z bankiem została podpisana 25.04.2007 r.