Wspólnota Mieszkaniowa Dzieci Warszawy 25a i 25b

Czy wiesz, że... | Drukuj |
09.05.2008.

 

 • System domofonowy, który posiadamy można rozszerzyć tak, aby obsługiwał połączenia wideo. Szacunkowy koszt założenia wideodomofonu przypadający na 1 mieszkanie to ok. 1000 zł, przy założeniu, iż w danej klatce zgłosi się kilka osób (min. 5) zainteresowanych taką modernizacją. Przy większej liczbie chętnych istnieje możliwość obniżenia kosztu przypadającego na jedno mieszkanie.
 • Możesz uzyskać połączenie z ochroną osiedla (konkretnie z portiernią) za pomocą swojego domofonu. W tym celu należy:

  1. podnieść słuchawkę
  2. przytrzymać klawisz z symbolem klucza (ten sam, którym otwieramy gościom drzwi) przez min. 3 sekundy
  3. poczekać na zgłoszenie się ochrony

 
 • Jeśli utkniesz w windzie możesz nawiązać kontakt z ochroną. W tym celu należy przytrzymać przez min. 3 sekundy klawisz alarmu znajdujący się w windzie na panelu przycisków i poczekać na zgłoszenie się ochrony. Powiadomiona w ten sposób ochrona wezwie serwis, który w możliwie krótkim czasie wydobędzie osoby uwięzione w uszkodzonej windzie.

 

 • W Zarządzie naszej Wspólnoty może zasiadać od 2 do 4 członków, zgodnie z zapisami w akcie notarialnym powołującym wspólnotę. Członkiem Zarządu może być osoba spośród właścicieli lub spoza ich grona. Wynagrodzenie, które pobiera Zarząd określa uchwalany corocznie Plan Gospodarczy.
   

 • Pomieszczenie przynależne, zgodnie z treścią art. 2 Ustawy o własności lokali, jest pomieszczeniem (w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż), które może przynależeć do lokalu jako jego część składowa, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegało lub było położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal.

 

 • Gdy Zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie działający łącznie. Czynności zwykłego zarządu, czyli:
   • kierowanie sprawami wspólnoty i reprezentowanie jej na zewnątrz
   • podpisywanie oświadczeń woli za wspólnotę
   • wykonywanie uchwał zebrania właścicieli
   • dokonywanie rozliczeń przez rachunek bankowy
   • dysponowanie środkami zgromadzonymi na koncie bankowym Wspólnoty
   • składanie właścicielom rocznego sprawozdania ze swojej działalności
   • zwoływanie zebrań ogółu właścicieli
   • nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków administratora
   podejmuje zarząd samodzielnie.

   


  • Trawa, która została posadzona na terenie naszego osiedla, należy do dość silnego gatunku traw, których używa się na boiskach piłkarskich. Dlatego, przy zapewnieniu właściwego nawodnienia takiej trawy, widok biegających po trawie dzieci, czy jeżdżących rowerów nie powinien budzić obaw o zniszczenie trawy. Znacznie groźniejsze dla wyglądu trawy są czworonogi, które załatwiając swoje potrzeby wielokrotnie w tym samym miejscu mogą spowodować wypalenie trawy na skutek nadmiaru amoniaku.
  Zmieniony ( 25.07.2016. )