Wspólnota Mieszkaniowa Dzieci Warszawy 25a i 25b

Płatności | Drukuj |
09.05.2008.

 

Zaliczki za Państwa lokale płatne są z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe wspólnoty (art. 15 ustawy).

Dane niezbędne do zrealizowania przelewu są następujące:

Wspólnota Mieszkaniowa Dzieci Warszawy 25A i 25B 

ul. Dzieci Warszawy 25B, 02-495 Warszawa 

ING Bank Śląski S.A.

nr konta: 12 1050 1038 1000 0023 4039 6734

 

W tytule przelewu prosimy wpisać: Budynek / NumerLokalu / Miesiąc (Np. 25A/179/05)

O wysokości zaliczek Zarząd Wspólnoty informuje Właścicieli za pomocą pisemnych zawiadomień. Przypominamy, iż wysokość zaliczek określa Plan Gospodarczy uchwalany co roku na Zebraniu Ogółu Właścicieli.