Wspólnota Mieszkaniowa Dzieci Warszawy 25a i 25b

Epidemia wirusa COVID-19 - kilka uwag | Drukuj |
13.03.2020.

Szanowni Państwo,

w związku z epidemią wirusa COVID-19 (koronawirusa), przypominamy o konieczności rygorystycznego przestrzegania zasad higieny, w szczególności starannego i częstego mycia rąk, a także ograniczenia kontaktów z innymi osobami (unikania większych skupisk ludzkich). Pomimo że klamki, przyciski w windach i drzwi przecierane są środkami dezynfekującymi prosimy o ograniczenie dotykania urządzeń wspólnych.

Sugerujemy również zmianę sposobu kontaktu z księgowością, administracją i zarządem Wspólnoty z osobistego (w biurze Wspólnoty) na telefoniczny lub elektroniczny (e-mail). Numery telefonów i adresy e-mail znajdą Państwo na stronie Wspólnoty: www.8.skorosze.net

Z poważaniem,

(-) Zarząd i administracja WM DzW25a25b

 

 
Zebranie Wspólnoty - 10 marca 2020 | Drukuj |
09.03.2020.

Przypominamy,

że dnia 10 marca b.r. (wtorek)

o godzinie 19:30,

na holu, na 2 piętrze budynku LVI LO im. Leona Kruczkowskiego

(przy ulicy Dzieci Warszawy 42) rozpocznie się

Zebranie Wspólnoty.

 

 
Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi - marzec 2020 | Drukuj |
28.02.2020.

Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Decyzją Rady m.st. Warszawy od dnia 1 marca 2020 roku obowiązywać będą nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych pobierane w systemie ryczałtowym.

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą płacić 65zł/m-c od gospodarstwa, a zamieszkujący domy jednorodzinne 94 zł / mies.

Osoby w trudnej sytuacji finansowej otrzymają wsparcie.

Zmiany w stawkach – informacje szczegółowe

W związku z wejściem we wrześniu 2019 w życie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579), wprowadzono obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny oraz nowe zasady segregacji odpadów – jednolite na terenie całego kraju. Samorządy mają rok na wprowadzenie zmian, w m.st. Warszawa będą one obowiązywały od 1 marca 2020.

Uchwałą Rady m.st. Warszawy ustalone zostały następujące stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych  (kwoty zależnie od rodzaju nieruchomości):

  • nieruchomości wielorodzinne – 65 zł za miesiąc,
  • (…)

 

Pomoc osłonowa

Informujemy, że aby nowy system był jak najmniejszym obciążeniem dla mieszkańców wprowadzone zostanie osłonowe wsparcie dla osób w trudnej sytuacji materialnej – 50% dofinansowania do rachunków za opłatę odpadową. Na pomoc mogą liczyć osoby:

  • które ukończyły 65. rok życia, osoby niepełnosprawne,
  • których gospodarstwo utrzymujące się wyłącznie z renty lub emerytury,
  • które uzyskują miesięcznie dochód w wysokości nieprzekraczającej 1 752,50  zł netto,
  • które nie kwalifikują się do otrzymania dodatku mieszkaniowego. 

 

Obowiązkowa selektywna zbiórka odpadów komunalnych

Zgodnie z nowelizacją przepisów, m.st. Warszawa wprowadza obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. Skutkiem niewypełniania tego obowiązku będzie konieczność zapłaty dwukrotności stawki podstawowej (dopuszczalna w ustawie maksymalna stawka to czterokrotność opłaty podstawowej).

 

źródło: https://czysta.um.warszawa.pl/Dół formularza

 

 
 
POMIESZCZENIA GOSPODARCZE DO WYNAJĘCIA | Drukuj |
15.10.2019.

Informujemy, że do końca października b.r. ukończone zostaną prace przygotowujące do wynajmu 6 (sześć) nowych boksów gospodarczych (komórek).

Komórki usytuowane są w hali garażowej budynku „Dzieci Warszawy 25B”,

w pomieszczeniu zajmowanym uprzednio przez TP S.A.

Nowo utworzone komórki, o pow. ok 3m2 każda, dostępne będą od 04.11.2019 r.

Wskazane boksy gospodarcze wynajęte zostaną

na okres 3 lat (z ew. możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku najmu za miesięcznym wypowiedzeniem)

mieszkającym na osiedlu właścicielom lokali znajdujących się w budynkach Wspólnoty, którzy złożą najkorzystniejsze oferty cenowe.

Ceną wyjściową jest kwota 150,- (stu pięćdziesięciu) złotych/m-c.

Na oferty osób zainteresowanych najmem czekamy w biurze Wspólnoty do 29 października b.r. (wtorek) do godz. 20:00.

O godzinie 20:15 Zarząd Wspólnoty otworzy złożone oferty, a następnie, z osobami, które złożą najkorzystniejsze oferty, podpisze umowy najmu.

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 421