Wspólnota Mieszkaniowa

    Wspólnota miesz- kaniowa jest jednostką organizacyjną bez oso- bowości prawnej.

    Tworzy ją z mocy prawa ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości.
    Tworzona jest dla zorganizowania zarzą- dzania nieruchomością i składa się z co najmniej dwóch lokali należą- cych do różnych wła- ścicieli notarialnych.
źródło: Wikipedia 

    Nasze Osiedle -  Skorosze VIII jest ósmą inwestycją PIB EBEJOT Sp. z o.o., która składa się z czterech budynków wielorodzinnych (G1, G2, G3, G4) i choć teren wokół budyn- ków wyznacza wspólne ogro- dzenie, budynki G1 i G2 oraz G3 i G4 tworzą dwie niezależne Wspólnoty Mieszkaniowe.

WITAMY NA STRONIE OSIEDLA "SKOROSZE VIII"
(BUDYNKI G1, G2, G3 i G4)
PRZY UL. DZIECI WARSZAWY 25A i 25B ORAZ CHEŁMOŃSKIEGO 11 i 13

 

Image SERWIS INFORMACYJNY

WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

"DZIECI WARSZAWY 25A i 25B"

ORAZ

 "CHEŁMOŃSKIEGO 11 i 13"

 

 

 Image Image